Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak - Çağrı Polat

 

Aldığım Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak eğitimi sonrasında başarı ile tamamlanan 2 proje ile Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak sahibi olduğumu belirtmek isterim.

Bu süreçte destek olan başta danışmanlar ve üst yönetime, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

-----------------------------------------

I would like to state that I earned 6 Sigma Green Belt with 2 projects successfully completed after receiving Lean 6 Sigma Green Belt training.

I would like to thank the consultants, senior management and teammates for their support in this process.