Çağrı Polat

Siber Güvenlik Uzmanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Etik Hacker Bilirkişi Eğitmen ISO 27001 Başdenetçi KVKK Danışman

Hakkımda

Era Sistem Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri adlı İzmir firmasının kuruculuğunu ve sahipliğini yaptı. Firması ile İzmir ve çevresi illerde onlarca firma ve kurumda güvenlik sıkılaştırması, Kritik altyapılarda siber güvenlik danışmanlığı, ISO 27001 danışmanlığı ve denetçiliği yapmıştır. Ayrıca Era Sistem Akademi ile bireysel ve kurumsal olarak Siber Güvenlik eğitimleri vermiştir. 2018 yılından itibaren dünyada sektör lideri bir firmanın Türkiye IT Operasyonları Müdürü olarak görev yapmakta ve Endüstri 4.0 altyapıları üzerinde çalışmaktadır.

#Siber Güvenlik, #OT Güvenliği, #Bilgi Güvenliği, #ISO27001, #Sızma Testi, #KVKK, #Endüstri 4.0, #Kritik Altyapı Güvenliği konuları üzerinde çalışır.

İzmir ve komşu illerde Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği ile alakalı kişileri içine alan Ege Bilgi Güvenliği organizasyonunun kurucusu ve etkinliklerinin düzenleyicisidir. Her ayın belirli bir günü yapılan etkinlik ile istenen amaç Bilgi Güvenliği Farkındalığını geniş kitlelere yaymak ve Ege bölgesinde bu konu ile alakalı ve ilgili çalışanları bir platformda bir araya getirmektir.

İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik", "Kişisel Verilerin Korunması Teknik Uyum","Nesnelerin İnterneti Güvenliği", "SCADA Güvenliği" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. Son 4 yılda 250 civarı etkinliğe ve yayına çıkmıştır.

EMO Eğitim komisyonunda, TBD genel kurul delegesi olarak hizmet vermektedir.

Merhaba

İsmimÇağrı Polat

Bilgisayar Yüksek Mühendisi / Siber Güvenlik Uzmanı

DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmış ama tamamlamamıştır. Tez konusu olan "Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmıştır. Yüksek Lisansını DEÜ Bilgisayar Mühendisliğinde tamamladı. Elektrik-Elektronik mühendisliği ve İşletme bölümü lisans mezunudur. Yüksek lisans tez konusu "Kurumsal Ağlarda Sızma Testleri ve Güvenlik Çözümleri" idi.

Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 6 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir. 2018 yılından itibaren özel bir firmanın Türkiye IT Operasyonları Müdürü olarak görev yapmakta ve Endüstri 4.0 altyapıları üzerinde çalışmaktadır

EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.

ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Kritik yapılar için özel Normatif Standartlar olan ISO27011, ISO27015, ISO27019 ve ISO27799 standartlarda eğitmenlik yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muh. Kanunu 293. Maddesi kapsamında siber güvenlik ve teknik konularda uzman görüşü(bilimsel mütalaa) vermektedir.

Tecrübeler

Global IT Güvenlik Müdürü

2019-Devam

Dünyanın lider Jant üreticisi olan Global firmada Global IT Güvenlik Müdürü görevini üstlenmektedir.

Türkiye IT Operasyonları Müdürü

2018-Devam

Dünyanın lider Jant üreticisi olan Global firmada Türkiye IT Operasyonları Müdürü görevini üstlenmektedir.

Siber Güvenlik Danışmanı

2012-2018

Era Sistem firmasında güvenlik danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca sızma testi, GAP analizi ve eğitmenlik görevini üstlenmektedir.

ISO 27001 Başdenetçi

2016-Devam

IFC Global ve A1 Belgelendirmede denetim bazında ISO 27001 baş denetçisi ve normatif standartlar eğitmenidir.

Siber Güvenlik Eğitmeni

2014-Devam

Era Sistem Akademi ve diğer firmalar ile ortak yapılan projelerde Siber Güvenlik eğitmenidir.

Eğitmen

2015-2016

İzmir'de bir eğitim kurumunda 35 saatlik Etik Hacking (CEH v9) eğitimini 3 kur vermiştir.

IT Müdürü

2007-2013

Türkiye'nin ilk 100 sanayi kuruluşlarından birinde bilgi teknolojileri müdürlüğü yapmıştır.

IT Müdürü

2009-2013

İzmir'de bir demir, tel üretim firmasında bilgi teknoloji müdürlüğü yapmıştır.

Hizmetler

Siber Güvenlik Danışmanlığı

Kurumunuza özel güvenlik sıkılaştırma ve tüm gerekli hizmetler danışmanlık kapsamında yapılmaktadır.

ISO27001 Danışmanlık

Kurumunuzu ISO27001 belgelendirmesine hazırlama ve belge alma kapsamında danışmanlık yapılmaktadır.

Eğitmenlik

Siber güvenlik ve ISO27001 alanında geniş eğitim başlıkları ile kurumsal ve özel başlıklı bireysel eğitimler verilmektedir.

Sızma Testi

Kurumlarda mevcut güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkartılması, istismar edilmesi ve raporlanması hizmeti yapılmaktadır.

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum noktasında kurumların teknik uyum danışmanlığı ve eğitmenliği yapmaktadır.

Uzman Görüşü

6100 sayılı Hukuk Muh. Kanunu 293. Maddesi kapsamında siber güvenlik ve teknik konularda uzman görüşü(bilimsel mütalaa) vermektedir.

53

Siber Güvenlik Danışmanlık

66

Siber Güvenlik Eğitim

18

Sızma Testi

42

ISO27001 Danışmanlık

16

KVKK Danışmanlık

19

Konferans/Kongre

126

Seminer/Toplantı

16

Etkinlik Organizasyon

Blog

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı


Ekim 2019 da İzmir Dokuz Eylül Üniversite Endüstri 4.0 koordinatörlüğü tarafından 56 saat olarak düzenlenecek "Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı" programında ben de toplam aşağıdaki 3 dersi veriyor olacağım:

  • Bulut Bilişim
  • Siber Güvenlik
  • Blockchain Teknolojileri

Rüzgâr Santrallerinde Alınması Gereken Siber Güvenlik Önlemleri
3-4-5 Ekim 2019 da İzmir'de EMO İzmir Şube tarafından düzenlenecek olan 5. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisinde 5 ekim cumartesi günü saat 12:00-12:30 da "Rüzgâr Santrallerinde  Alınması Gereken Siber Güvenlik Önlemlerini" konuştum.

Nazik davetleri için EMO İzmir'e çok teşekkür ediyorum.

4. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik Oturumu


İzmir EMO tarafından 18 Ekim 2019 da düzenlenecek 4. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumunda ben de Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik oturumunda konuşmacı olacağım.

Zamanı olanları beklerim..

ISO 27001 Başdenetçi Eğitimi


Eğitmeni olduğum ISO 27001:2013 Başdenetçi Eğitimi IFC Belgelendirme tarafından İzmir 24-25-26 Mayıs ve 1-2 Haziran 2019 da Folkart Towers / İzmir'de düzenlenecektir.

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı


İşletmelerinde endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm projelerinde yer alacak yöneticilerin ve çalışanların endüstri 4.0 ve dijital dönüşümü tüm boyutlarıyla anlamalarını ve endüstri 4.0 teknolojilerine ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Programın sonucunda katılımcıların, işletmelerinde endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerini yönetebilmeleri ve dijital dönüşüm projelerinde yer alabilmeleri mümkün olacaktır.

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı kurs başlangıç tarihi 20 Nisan 2019 olan ve 56 saat sürecek eğitimde değerli hocalarımla birlikte ben de 3 ders ile katılımda bulunacağım.

Bulut bilişim (Çağrı Polat)………………………………………………3 saat
Siber Güvenlik Sistemleri (Çağrı Polat)………………………….….….3 saat
Blockchain Teknolojileri(Çağrı Polat)…….. …………….……….……2 saat

Tüm ders içeriği aşağıdadır:
Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm Kavramları/ Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve Kritik Başarı Faktörleri, Endüstri 4.0 Yol Haritasının Belirlenmesi (Prof. Hilmi Yüksel)
Ürün Tasarımı ve Geliştirme (Dr. Bora Uzun)
Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Haberleşme (Dr. Özlem Akkan)
Otomasyon ve Sensör Teknolojileri (Dr. Taner Akkan)
Yeni Nesil Robotik Sistemler (Dr. Tolga Olcay)
Eklemeli Üretim / 3D Yazıcı Teknolojileri (Dr. Kadir Demir)
Bulut bilişim (Çağrı Polat
Siber Güvenlik Sistemleri (Çağrı Polat)
Blockchain Teknolojileri(Çağrı Polat)
Arttırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma (Dr. Ahmet Özkurt)
Simülasyon Sistemleri (Prof. Dr. Hasan Selim)
Yatay ve Dikey Entegrasyon / ERP Sistem (Dr. Emre Bilgin Sarı)
Proje Yönetimi (Dr. Emre Bilgin Sarı)
Büyük Veri Teknolojileri ve Veri Madenciliği. (Prof. Dr. Efendi Nasipoğlu)
Endüstri 4.0 Uygulamaları (Erkut Ekinci-Hugo Boss)
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Dr. Yunus Doğan)
Bilişim Hukuku (Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel)
Dijital Çağda Gerekli Olan Yetkinlikler, Dijital Dönüşüm ve Liderlik (Prof. Dr. Pınar Süral Özer)
Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi (Doç. Dr. Engin Deniz Eriş)
E-Ticaret, Dijital Pazarlama (Dr. Sümeyra Duman)

Eğitim DEÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ- DESEM adresinde olacaktır.

Tüm Detaylar için: http://desem.deu.edu.tr/tr/endustri-4-0-ve-dijital-donusum-uzmanligi-sertifika-programi/

Ayrıca: http://deu40.deu.edu.tr/endustri-4-0-ve-dijital-donusum-uzmanligi-sertifika-programi/


EMO Mühendisliğe Hazırlık Seminerleri 2018 Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Oturumu


İçinde bulunmaktan gurur duyduğum EMO İzmir Şubesi, tarafından 3-27 Aralık 2018 düzenlenecek Mühendisliğe Hazırlık Seminerleri 2018 de değerli üstatlar ile birlikte ben de genç arkadaşlarımızı mesleğe hazırlıyor olacağım..

Benim oturum 26 Aralık ta olacak ve 'Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği' konusunda paylaşımda bulunacağım.

Çok büyük işleri art arda gerçekleştiren o güzel ekibe selamlarımla..

Referanslar

Çağrı Polat, kendisinden aldığım CEH - Sertifikalı Etik Hacker'lık kursunu başarili bir şekilde yönetmiş, hiç birimizin dikkatinin dağılmasına, sıkılmasına izin vermemiştir. Sahip olduğu eğitim ve iletişim becerileri sayesinde, biz kursiyerleri tam olarak bilgilendirmiş, sorduğumuz sorulara detaylı açıklamalarıyla cevap vermiştir. Bilgiyi paylaşmaya her zaman çok önem vermiş, kurs sonrasında da her ay düzenli (ve gönüllü) olarak devam ettirdiği bilgi güvenliği toplantılarıyla konuyla ilgili farkındalığın artması için tutkuyla çalışmaya devam etmektedir. Kendisine şahsım, diğer kursiyer arkadaşlar ve Ege Bölgesi bilişim sektörü çalışanları adına bizlere yaptiği katkıları için teşekkürü bir borç bilirim.

Alper Özmalkoç

ISO9001 Başdenetçi

Çağrı Bey; yeniliklere ve öğrenmeye sürekli açık olan birisidir. Beraber çalışma fırsatı bulduğum firmamızda özellikle İnsan Kaynakları- IT koordinasyonu açısından bir çok yeniliğe imza atmak adına yol gösterici olmuştur. Profesyonel bakış açısı, ayrıntılarla açıklayıcı ve öğretici yapısı ile şirketteki pozisyonun verimliliğini en üst düzeyde tutmayı başarmıştır.

Taner Örmen

İnsan Kaynakları Uzmanı

Ortak çalışma fırsatı bulduğum projelerimizde, profosyonel yaklaşımı ve tecrübesi ile direkt sonuca etki etti. Titiz, disiplinli ve bir o kadar da ayrıntıcı olması onu başarıya her zaman çok yaklaştırıyor.

Cengiz Hazar

Yazılım Uzmanı

Çağrı Polat
553 337 48 11
İzmir, Türkiye

Bana Mail Gönderin