DEU Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı


22 Şubat 2020 da İzmir Dokuz Eylül Üniversite Endüstri 4.0 koordinatörlüğü tarafından 56 saat olarak düzenlenecek "Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı" programında ben de toplam aşağıdaki 3 dersi, 8 saat vereceğim:

    • Bulut Bilişim
    • Siber Güvenlik
    • Blockchain Teknolojileri