Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı


30 Kasım 2019 da İzmir Dokuz Eylül Üniversite Endüstri 4.0 koordinatörlüğü tarafından 56 saat olarak düzenlenecek "Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı" programında ben de toplam aşağıdaki 3 dersi verdim:

  • Bulut Bilişim
  • Siber Güvenlik
  • Blockchain Teknolojileri