Uluslararası Katılımlı 10. Tıp Bilişimi Kongresi Tamamlandı

12-14 Ekim arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı 10. Tıp Bilişimi Kongresinde 14 Ekim saat 15:00 de ki "Sağlıkta Siber Güvenlik ve Veri Güvenliği" oturumunda konuşma yaptım. Konuşmada aşağıdaki başlıklara değindim:


  • Sağlıkta Siber Güvenlik
  • Olası Tehditler
  • Alınması Gereken Önlemler
  • Sağlıkta IoT Güvenliği
  • Sağlık Sektöründe Yaşanmış Siber Güvenlik Vakaları

Bu kongreye beni davet eden başta sepure olmak üzere, tıp bilişimi derneği ve sayın hocalarıma çok teşekkür ediyorum.