Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER Siber Güvenlik Semineri

3 Ekim 2017 saat 15:30 da Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) de Siber Güvenlik üzerine konuştum.

Başta misafirperverliği için Prof.Dr. Hilmi Yüksel ve DEU Bimer hocalarına çok teşekkür ediyorum.